Wij hechten groot belang aan een bewust gebruik van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen en daarom importeren wij uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen (FSC en PEFC). Cedarland is hierom ook PEFC gecertificeerd. Uw garantie voor duurzaam geproduceerd hout.

Cedarland is PEFC gecertificeerd. Wij importeren Red Cedar van PEFC gecertificeerde houtzagerijen. Deze organisaties zorgen voor beplanting, behoud en innovatie van de Cedar bosgebieden. Tevens zien overheidsinstanties in o.a. Noord Amerika toe op de naleving hiervan. Vanaf 2013 zijn de Europese regelgevingen verscherpt waardoor het strafbaar is niet duurzaam gekapt en beheerd hout te importeren.

pefc gecertificeerd

Onder de natuurlijke duurzaamheid van een houtsoort wordt verstaan de weerstand van niet
verduurzaamd hout tegen:

 • Biologische aantasting door levende organismen (schimmels, termieten etc.)
 • Aantasting door contactvocht (houtverbindingen en contact met de grond)
 • Mechanische aantasting door slijtage en breuk
 • Chemische aantasting door zuren en licht

Natuurlijke duurzaamheid is de mate waarin een bepaalde houtsoort, zonder speciale
behandeling, zijn eigenschappen behoudt in de specifieke eindtoepassing. De weerstand
tegen biologische aantasting en in het bijzonder tegen schimmelaantasting moet als het
belangrijkste aspect van de duurzaamheid van een houtsoort worden beschouwd. Op basis van het gedrag van hout in contact met de grond conform de juiste praktijktoepassing is aan deze indeling een globale levensuur van het kernhout gekoppeld.

Klasse volgens NEN-EN 350-2

 1. zeer duurzaamOpbouw hout
 2. duurzaam
 3. gemiddeld duurzaam
 4. beperkt duurzaam
 5. niet duurzaam

Bij de classificering van duurzaam hout wordt uitgegaan van kernhout en niet van spinthout.
Ook bij zeer duurzame houtsoorten is het spinthout meestal niet bestand tegen schimmels.

 • Duurzaamheidsklasse 1 wordt vooral toegepast in de weg en waterbouw.
 • Duurzaamheidsklasse 2 is de meest gangbare voor gevelbekleding en buitentoepassingen aan de woning. Ook voor tuin aankleding is deze duurzaamheidsklasse bijzonder geschikt.
 • Duurzaamheidsklasse 3 is voor zowel buiten als binnenwerk geschikt. Veelal is deze duurzaamheidsklasse chemisch gemodificeerd waardoor de levensduur verlengd wordt.
 • Duurzaamheidsklasse 4 kan voor buitentoepassingen gebruikt worden maar is niet te adviseren. Binnenwerk is hiervoor geschikt.
 • Duurzaamheidsklasse 5 is zeer geschikt voor binnenwerk. Voor buitentoepassingen wordt dit bijna niet gebruikt.

Op het gebied van energieverbruik, CO2-voetafdruk, emissie naar lucht, bodem en water, transportbelasting, hernieuwbaarheid en hergebruik is Western Red Cedar het meest milieuvriendelijk bouwmateriaal ten opzichte van bijvoorbeeld dekdelen van hout-kunststof-composiet, bakstenen, vezel elementplaten en kunststof. De Western Red Cedar Lumber Association heeft een levenscyclusanalyse naar deze houtsoort laten uitvoeren door de gerenommeerde onderzoeksinstelling FP Innovations-Forintek.

Bron: Houtwereld (het vakblad voor houthandel en industrie).