Hierbij verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en opslag van uw materiaal.